nuflam
terumo
45TERS MEMBER ၀င္လိုပါက ၀၉ ၉၇၉ ၆၆၆ ၄၁၃ သို႔မဟုတ္ ၀၉ ၇၇၇ ၄၀ ၄၀ ၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။            GOAL PLUS ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို MEMBER TIPS က႑တြင္ ၾကည့္ရွုေလ့လာႏိုင္ပါျပီ ။            ယေန႔ည Special Tips ကို Tips က႑တြင္ Member မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါရန္။            

ျပင္သစ္လီဂူးပြဲစဥ္-၂၀ (၁၅-၁-၂၀၁၇)

မနက္ပိုင္းေၾကး

အခ်ိန္ ပြဲစဥ္ အေပၚအသင္း မူလေစ်း လက္ရွိေစ်း မူလ၀င္ရိုး လက္ရွိ၀င္ရိုး ေဘာ္ဒီေၾကး ဂိုးေပါင္းေၾကး
၁၅-၁-၂၀၁၇  (တနဂၤေႏြညပြဲမ်ား)
တနဂၤေႏြည ၈း၃၀ ႏုိက္စ္ - မက္ဇ္ ႏိုက္စ္ ၁-၁၀ (၃+၈၀) ၁-၃၀ (၃+၇၀) ၁ (၂.၅) ၁.၂၅ (၂.၇၅)
တနဂၤေႏြည ၁၀း၃၀ ကိန္း - လိုင္ယြန္ လိုင္ယြန္ =၉၀ (၃+၈၀) ၁+၅၀ (၃+၅၀) ၀.၅ (၂.၅) ၀.၇၅ (၂.၇၅)
တနလၤာနံနက္ ၂း၃၀ မာေဆး - မိုနာကို မိုနာကို =၃၀ (၂-၁၀၀) =၄၀ (၃+၈၀) ၀.၂၅ (၂.၅) ၀.၂၅ (၂.၅)

 

ေန႔လယ္ပိုင္းေၾကး

အခ်ိန္ ပြဲစဥ္ အေပၚအသင္း မူလေစ်း လက္ရွိေစ်း မူလ၀င္ရိုး လက္ရွိ၀င္ရိုး ေဘာ္ဒီေၾကး ဂိုးေပါင္းေၾကး
၁၅-၁-၂၀၁၇  (တနဂၤေႏြညပြဲမ်ား)
တနဂၤေႏြည ၈း၃၀ ႏုိက္စ္ - မက္ဇ္ ႏိုက္စ္ ၁-၁၀ (၃+၈၀) ၁-၃၀ (၃+၇၀) ၁ (၂.၅) ၁.၂၅ (၂.၇၅)
တနဂၤေႏြည ၁၀း၃၀ ကိန္း - လိုင္ယြန္ လိုင္ယြန္ =၉၀ (၃+၈၀) ၁+၅၀ (၃+၅၀) ၀.၅ (၂.၅) ၀.၇၅ (၂.၇၅)
တနလၤာနံနက္ ၂း၃၀ မာေဆး - မိုနာကို မိုနာကို =၃၀ (၂-၁၀၀) =၄၀ (၃+၈၀) ၀.၂၅ (၂.၅) ၀.၂၅ (၂.၅)

 

ညေနပိုင္းေၾကး

အခ်ိန္ ပြဲစဥ္ အေပၚအသင္း မူလေစ်း လက္ရွိေစ်း မူလ၀င္ရိုး လက္ရွိ၀င္ရိုး ေဘာ္ဒီေၾကး ဂိုးေပါင္းေၾကး
၁၅-၁-၂၀၁၇  (တနဂၤေႏြညပြဲမ်ား)
တနဂၤေႏြည ၈း၃၀ ႏုိက္စ္ - မက္ဇ္ ႏိုက္စ္ ၁-၁၀ (၃+၈၀) ၁-၁၀ (၃+၇၀) ၁ (၂.၅) (၂.၇၅)
တနဂၤေႏြည ၁၀း၃၀ ကိန္း - လိုင္ယြန္ လိုင္ယြန္ =၉၀ (၃+၈၀) ၁+၅၀ (၃+၅၀) ၀.၅ (၂.၅) ၀.၇၅ (၂.၇၅)
တနလၤာနံနက္ ၂း၃၀ မာေဆး - မိုနာကို မိုနာကို =၃၀ (၂-၁၀၀) =၃၀ (၃+၈၀) ၀.၂၅ (၂.၅) (၂.၅)