nuflam
terumo
45TERS MEMBER ၀င္လိုပါက ၀၉ ၉၇၉ ၆၆၆ ၄၁၃ သို႔မဟုတ္ ၀၉ ၇၇၇ ၄၀ ၄၀ ၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။            ယေန႔ည Special Tips ကို Tips က႑တြင္ Member မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါရန္။            

ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ပြဲစဥ္(၂၁) ဒဏ္ရာရ/ပြဲပယ္မ်ား

ေအာ႔စ္ဘတ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၄-၉-၂၀၁၆ ကူဘီ တုိက္စစ္ ဒူး
၁၀-၁၂-၂၀၁၅ ကယ္ဆန္ဘရက္ဂါ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္က်ဳိ း
၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ဖင္ဘုိဂါဆန္ တုိက္စစ္ ဒူး
၂၈-၁-၂၀၁၇ မုိရာဗက္စ္ ကြင္းလယ္ အေသးစားဒဏ္ရာ
၆-၂-၂၀၁၇ ကူဂ်ာခ်ဳိး ကြင္းလယ္ ၁၅ ေျခက်င္း၀တ္
ေလဗာကူဆင္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂-၂-၂၀၁၇ ကယ္ဟာႏုိဂလူ ကြင္းလယ္ ၁၅ ၄ လ ပြဲပယ္
၄-၂-၂၀၁၇ ဂ်ဳိ နသန္ ေနာက္တန္း ၁၆ ေပါင္
ဘုိင္ယန္ျမဴ းနစ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ဘိုတန္း ေနာက္တန္း ၾကြက္သား
၃-၂-၂၀၁၇ ရစ္ဘာရီ ကြင္းလယ္ ၁၃ ေပါင္
ေဒါ့မြန္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၀-၂-၂၀၁၇ ႐ုိဒီ ကြင္းလယ္ ၁၁ ၾကြက္သား
၁၀-၂-၂၀၁၇ ေဂါ့ဇီ ကြင္းလယ္ ၁၁ ၾကြက္သား
၂၀-၁-၂၀၁၇ ဆဗင္ဘန္ဒါ ေနာက္တန္း ေျခက်င္း၀တ္
မုိခ်န္ဂလာဘတ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၆-၈-၂၀၁၆ ဒူကူရီ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၂၁-၁၀-၂၀၁၆ မာဗင္ရွလုဇ္ ေနာက္တန္း တင္ပါး
၂၄-၁၀-၂၀၁၆ ထရာအုိေရး ကြင္းလယ္ ေပါင္ၿခံ
၁၅-၂-၂၀၁၇ မုိရစ္ ဂုိး လက္ေမာင္း႐ုိးက်ဳိး
၁၂-၂-၂၀၁၇ တုိဘီယာ ေနာက္တန္း ၁၂ ၁ ပြဲပယ္
ဒမ္းစတက္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၉-၁၂-၂၀၁၆ အုိလီနက္ တုိက္စစ္ ဒူး
၁၁-၂-၂၀၁၇ ဆူလူ ေနာက္တန္း ၁၅ ၁ ပြဲပယ္
ဖရန္႔ဖတ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၀-၁-၂၀၁၇ ဖာဘီယမ္ ကြင္းလယ္ ၁၃ တင္ပါး
၆-၅-၂၀၁၆ ဘမ္ဘာအန္ဒါဆင္ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၁၇-၂-၂၀၁၇ ေအာ္ဒုိနက္စ္ ေနာက္တန္း ဒူး
၉-၁၁-၂၀၁၆ ရီဂါဆယ္ ေနာက္တန္း တင္ပါး
၁၁-၂-၂၀၁၇ ဂါဆီႏုိဗစ္ ကြင္းလယ္ ၁၆ ၁ ပြဲပယ္
ဖ႐ိုင္းဘတ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၀-၁-၂၀၁၇ စတန္ဇယ္ ေနာက္တန္း ၁၄ ပခံုး
ဟမ္းဘတ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၆-၂-၂၀၁၇ ဖင္ပိုရက္ ကြင္းလယ္ ေျခက်င္း၀တ္
ဟာသာဘာလင္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၇-၁၂-၂၀၁၆ ၀ီဆာ ေနာက္တန္း ၁၂ ၾကြက္သား
၁၆-၉-၂၀၁၆ ေကာ္ဘာ ဂိုး ဒူး
၂၀-၁-၂၀၁၇ ဆီနန္ကန္႔ တုိက္စစ္ ေျခက်င္း၀တ္(ခြဲစိတ္)
၁၆-၂-၂၀၁၇ ခ်ီဘာ တုိက္စစ္ ၁၈ ဒူး
ေဟာ႔ဖန္ဟိမ္း
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ လူးကက္စ္ ကြင္းလယ္ ၁၁ ေျခသလံုး
၁၂-၂-၂၀၁၇ ဘင္ဂ်မင္ ေနာက္တန္း ၁၅ ၁ ပြဲပယ္
၂-၂-၂၀၁၇ ဖီးလစ္ ကြင္းလယ္ ေပါင္
၆-၂-၂၀၁၇ ေဖဘီယန္ရွား ေနာက္တန္း ဒူး
အင္ဂုိစတက္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၇-၁-၂၀၁၇ ဟက္မန္း တုိက္စစ္ ၁၄ ၾကြက္သား
၁၄-၂-၂၀၁၇ စတီဖန္ တုိက္စစ္ ဒူး ( ၂ ပတ္နား)
ကိုလုန္း
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ဂူယာဆီ တုိက္စစ္ ၾကြက္သား
၁၀-၁၁-၂၀၁၆ တီမုိဟြန္း ဂုိး ဒူးခြဲစိတ္
၉-၂-၂၀၁၇ အာဂြၽန္ တုိက္စစ္ ၁၃ အဖ်ား
၃-၁၂-၂၀၁၆ ရစ္ဆီ ကြင္းလယ္ ၁၃ ဒူး
၁၆-၂-၂၀၁၇ ဘစ္တန္ေကာင့္ ကြင္းလယ္ ၁၉ ေပါင္ (၆ ပတ္နား)
မိန္႔ဇ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၆-၁-၂၀၁၆ ဘတ္ဂရင္း တုိက္စစ္ ဒူး
၂၀-၁-၂၀၁၇ အုိနီဆီ၀ူ တုိက္စစ္ ၁၃ ေျခက်င္း၀တ္
၁၆-၂-၂၀၁၇ ဆာဒါ ကြင္းလယ္ ေျခသလံုး
လိုက္(ပ္)ဇစ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၃-၉-၂၀၁၆ ကလိုစတာမန္း ေနာက္တန္း ဒူး
၁၁-၂-၂၀၁၇ ေပၚဆန္ တုိက္စစ္ ၂၀ ၾကြက္သား
၁၁-၂-၂၀၁၇ ေအာ္ဘန္ ေနာက္တန္း ၁၀ ၁ ပြဲပယ္
ေရွာ္လ္ေကး
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၆-၈-၂၀၁၆ ကိုကီ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၁၅-၁၀-၂၀၁၆ အမ္ဘုိလို တုိက္စစ္ ေျခက်င္း၀တ္က်ဳိ း (၂ ပတ္နား)
၄-၁၁-၂၀၁၆ ဒီဆန္တုိ တုိက္စစ္ ၾကြက္သား
၂၀-၁-၂၀၁၇ ဘာဘာရာမန္ ေနာက္တန္း ၁၃ ဒူး
၀ါဒါဘရီမင္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၆-၁၁-၂၀၁၆ ဂ်ီရယ္လစ္ ကြင္းလယ္ ၁၁ ေျခေထာက္
၃-၁၂-၂၀၁၆ ဟာဂ်႐ုိဗစ္ ကြင္းလယ္ ၁၀ ဒူး
၀ုဖ္ဘတ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၄-၉-၂၀၁၆ အစ္ဇာအုိ ကြင္းလယ္ ဒူး
၉-၂-၂၀၁၇ ဂ်ဳိ ႐ွဴ အာ ကြင္းလယ္ ေျခသလံုး
၂၀-၁-၂၀၁၇ မုိဘီရက္စ္ ကြင္းလယ္ ဒူး
၂၇-၁-၂၀၁၇ အုိဆင္ဟန္ တုိက္စစ္ ဒူး