nuflam
terumo
45TERS MEMBER ၀င္လိုပါက ၀၉ ၉၇၉ ၆၆၆ ၄၁၃ သို႔မဟုတ္ ၀၉ ၇၇၇ ၄၀ ၄၀ ၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။            GOAL PLUS ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို MEMBER TIPS က႑တြင္ ၾကည့္ရွုေလ့လာႏိုင္ပါျပီ ။            ယေန႔ည Special Tips ကို Tips က႑တြင္ Member မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါရန္။            

စီးရီးေအ ပြဲစဥ္(၂၀) ဒဏ္ရာရ/ပြဲပယ္မ်ား

အတၱလႏၱာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၇-၁-၂၀၁၇ ကာဘီဇက္ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၂၄-၇-၂၀၁၆ ဆြာဟာ ေနာက္တန္း ဒူး
၇-၁-၂၀၁၇ ဒရာမီ ေနာက္တန္း ၁၀ ေျခေထာက္
ဘိုေလာ႔ဂ္နာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၂-၁၁-၂၀၁၆ ဟီလန္ဒါ ေနာက္တန္း ေနာက္ေက်ာ္
၁၃-၁-၂၀၁၇ တုိင္ဒါ ကြင္းလယ္ ၁၄ ေျခေထာက္
၂၉-၁၀-၂၀၁၆ ဗာဒီ တုိက္စစ္ ၁၁ ဒူးခြဲစိတ္(၃လနား)
၂၆-၁၁-၂၀၁၆ ယူမာ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္
၁၃-၁-၂၀၁၇ ပက္ဂုိဘစ္ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္
ကက္ဂလီယာရီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၁-၉-၂၀၁၆ လိုနီတာ ကြင္းလယ္ ေျခက်င္း၀တ္
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ မယ္ခ်ီ႐ုိရီ တိုက္စစ္ ၁၀ ေျခေထာက္
၁၃-၁-၂၀၁၇ ပါဒုိအင္ ကြင္းလယ္ ၁၇ ေပါင္
၈-၁-၂၀၁၇ အဲဗက္စ္ ေနာက္တန္း ၁၉ ၁ ပြဲပယ္
ခ်ီေယဗုိ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၇-၁-၂၀၁၇ ရီဂုိနီ ကြင္းလယ္ ၁၀ ေျခေထာက္
၁၀-၁၂-၂၀၁၆ ဟီတီမာ ကြင္းလယ္ ၁၂ ေျခေထာက္
၇-၁-၂၀၁၇ ကက္စီယာတုိရီ ေနာက္တန္း ၁၄ ေျခေထာက္
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ဆီကူလင္ ဂုိး ေျခေထာက္
၇-၁-၂၀၁၇ ဆာဒုိ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
ခ႐ုိတိုနီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၉-၁၁-၂၀၁၆ တိုနက္ဗ္ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္
အမ္ပိုလီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ေကာ္စတာ ေနာက္တန္း ၁၃ ေျခေထာက္
၆-၁-၂၀၁၇ ဘာဘာ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၁၀-၁၂-၂၀၁၆ ဇန္ဘယ္လီ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၆-၁-၂၀၁၇ ဂီလာဒီႏုိ တုိက္စစ္ ၁၄ ေျခေထာက္
ဖီအိုရင္တီးနား
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
ဒဏ္ရာရ/ပြဲပယ္ မရွိေသး
ဂ်ီႏိုအာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ပါဗိုလက္တီ တိုက္စစ္ ၁၀ ဒူး(၃ ပတ္နား)
၁၈-၁၂-၂၀၁၆ ဗီလိုဆို ကြင္းလယ္ ၁၄ ေျခေထာက္
၈-၁-၂၀၁၇ ပါရင္ ဂုိး ၁၆ ဒူး
အင္တာမီလန္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၀-၁-၂၀၁၇ ဘ႐ိုဇုိဗစ္ ကြင္းလယ္ ၁၂ ၁ ပြဲပယ္
၁၃-၁-၂၀၁၇ ကာရီဇုိ ဂုိး ေျခေထာက္
ဂ်ဳ ဗင္တပ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
-၁-၂၀၁၇ ဘူဖြန္ ဂုိး ၁၅ အဖ်ား
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ အဲဗတ္စ္ ေနာက္တန္း ဒူး
၇-၁-၂၀၁၇ မက္တီရယ္လို ေနာက္တန္း ႏွာေခါင္း႐ုိးအက္
၁၀-၁-၂၀၁၇ လစၥတိန္နာ ေနာက္တန္း ၁၂ ၁ ပြဲပယ္
လာဇီယို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၇-၁-၂၀၁၇ ေဂ်ာ္ဒန္လူကာကူ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၇-၁-၂၀၁၇ ေဒၚဒီဗစ္ တုိက္စစ္ ၁၀ ေျခေထာက္
ေအစီမီလန္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ဖာနန္ဒက္ဇ္ ကြင္းလယ္ ဒူး
၁၅-၁၀-၂၀၁၆ မြန္တုိလီဗုိ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၁၀-၁-၂၀၁၇ ရာမာဂႏုိလီ ေနာက္တန္း ၁၆ အဖ်ား
နာပိုလီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၄-၁၀-၂၀၁၆ မီလစ္ တုိက္စစ္ ဒူး
ပါလာမို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၉-၁၁-၂၀၁၆ ရာကိုဗစ္ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၁၇-၉-၂၀၁၆ ဂ်ီယူလီယာႏုိ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၆-၁-၂၀၁၇ ဆီနီဆာ ေနာက္တန္း ၁၂ ေျခေထာက္
၁၀-၁-၂၀၁၇ သီယာဂုိ ေနာက္တန္း ၁၆ ၁ ပြဲပယ္
ပက္စ္ကာရာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ဘာဟီဘတ္ တိုက္စစ္ ေျခသလံုး
၁၈-၁၁-၂၀၁၆ မီထရီတာ တိုက္စစ္ ေျခေထာက္
၁၈-၁၂-၂၀၁၆ ေရးမာနာ တုိက္စစ္ ၁၂ ေျခေထာက္
၁၀-၁-၂၀၁၇ ဘီရာဟီ ေနာက္တန္း ၁၇ ၁ ပြဲပယ္
႐ုိးမား
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ဒီေရာ႔စီ ကြင္းလယ္ ၁၅ ၾကြက္သား
၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ဖေလာ္ရန္ဇီ ကြင္းလယ္ ဒူး
၁၉-၈-၂၀၁၆ ႏူရာ ေနာက္တန္း ေျခသလံုး
-၁-၂၀၁၇ ဗာမယ္လန္ ေနာက္တန္း ေျခသလံုး
၁၀-၁-၂၀၁၇ ႐ုိဒီဂ်ာ ေနာက္တန္း ၁၀ ၁ ပြဲပယ္
ဆမ္ဒိုးရီးယား
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ဗီဗီယာႏုိ ဂုိး လက္ေကာက္၀တ္
၁၀-၉-၂၀၁၆ ကာဘုိနီယုိ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၆-၁-၂၀၁၇ ဆာလာ ေနာက္တန္း ၁၃ ေျခေထာက္
၇-၁-၂၀၁၇ ဆီဗက္စ္တာ ေနာက္တန္း ၁၈ ၁ ပြဲပယ္
ဆက္ဆူအိုလို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ဘီအြန္ဒီနီ ကြင္းလယ္ ၁၁ ေျခဖေနာင့္(ခြဲစိတ္)
၆-၁-၂၀၁၇ ပယ္လီဂရီနီ ကြင္းလယ္ ၁၅ ၁ ပြဲပယ္
၁၂-၁၂-၂၀၁၆ မက္ဂနာနယ္လီ ကြင္းလယ္ ၁၃ ဒူး
၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ပါအုိလိုကနဗား႐ုိး ေနာက္တန္း ဒူး
၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ဂက္ဇုိလာ ကြင္းလယ္ တင္ပါး
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ မစ္စီ႐ုိလီ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
တိုရီႏို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၈-၉-၂၀၁၆ မိုလီနာ႐ို ေနာက္တန္း ဒူး
၇-၁-၂၀၁၇ ဗီဗက္စ္ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
အူဒီးနီးစ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၂-၁၀-၂၀၁၆ အာမီ႐ုိ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၃၀-၁၀-၂၀၁၆ လိုဒီ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၁၀-၁၂-၂၀၁၆ ပီနာရမ္ဒါ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္