nuflam
terumo
45TERS MEMBER ၀င္လိုပါက ၀၉ ၉၇၉ ၆၆၆ ၄၁၃ သို႔မဟုတ္ ၀၉ ၇၇၇ ၄၀ ၄၀ ၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။            ယေန႔ည Sure Tips ၏ ေရြးခ်ယ္မွုကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ ( MEMBER TIPS က႑တြင္ ၾကည့္ရန္ )            ယေန႔ည Special Tips ကို Tips က႑တြင္ Member မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါရန္။            

စီးရီးေအ ပြဲစဥ္(၂၇) ဒဏ္ရာရ/ပြဲပယ္မ်ား

အတၱလႏၱာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၇-၁-၂၀၁၇ ကာဘီဇက္ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၁၁-၂-၂၀၁၇ မယ္လီဂိုနီ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၂၄-၂-၂၀၁၇ ပီဆစ္ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္
၂၅-၂-၂၀၁၇ ကက္ဆီး ကြင္းလယ္ ၂၁ ၁ ပြဲပယ္
ဘိုေလာ႔ဂ္နာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၅-၂-၂၀၁၆ ဒိုမီနီဂုိ ေနာက္တန္း ၁၉ ေျခေထာက္
၃-၂-၂၀၁၇ အုိ၀န္၀ူး တိုက္စစ္ ေပါင္ ( ၃ ပတ္နား)
၁၈-၂-၂၀၁၇ ဂါစတယ္ဒယ္လို ေနာက္တန္း ၁၅ ေျခေထာက္
၂၈-၂-၂၀၁၇ တာ႐ိုဆီဒစ္ ေနာက္တန္း ၂၀ ၁ ပြဲပယ္
ကက္ဂလီယာရီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ မယ္ခ်ီ႐ုိရီ တိုက္စစ္ ၁၀ ေျခေထာက္
၂၈-၁-၂၀၁၇ ဖာရာဂုိ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၁၁-၂-၂၀၁၇ ဖာရီရာ တုိက္စစ္ ၁၁ ေျခေထာက္
၁၈-၂-၂၀၁၇ စီပီတယ္လီ ေနာက္တန္း ၁၉ ေျခေထာက္
ခ်ီေယဗုိ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၁-၂-၂၀၁၇ ပယ္လစ္ဆီယာ တုိက္စစ္ ၁၉ ေျခေထာက္
၂၈-၂-၂၀၁၇ ဟီတီမာ ကြင္းလယ္ ၁၈ ၁ ပြဲပယ္
ခ႐ုိတိုနီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
ဒဏ္ရာရပြဲပယ္ မရွိ
အမ္ပိုလီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၁-၂-၂၀၁၇ ခ်ီလစ္ဇီ တုိက္စစ္ ၁၂ ေျခေထာက္
ဖီအိုရင္တီးနား
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၈-၂-၂၀၁၇ အီလီဆစ္ ကြင္းလယ္ ၂၀ ေျခသလံုး
၁၄-၁-၂၀၁၇ ဒရာေဂါစကီး ဂုိး ေျခေထာက္
၂၈-၂-၂၀၁၇ ဆာပိုနာရာ ကြင္းလယ္ ၁ ပြဲပယ္
ဂ်ီႏိုအာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၅-၂-၂၀၁၇ အီဒီနယ္ဆင္ ကြင္းလယ္ ၁၅ ေျခေထာက္
၂၅-၂-၂၀၁၇ နင္ဂုိဗစ္ ကြင္းလယ္ ၁၄ ေျခေထာက္
၈-၁-၂၀၁၇ ပီရင္ ဂုိး ၁၆ ဒူး
၁၀-၂-၂၀၁၇ ဆန္တီယာဂို ေနာက္တန္း အေသးစားဒဏ္ရာ
၁၀-၂-၂၀၁၇ ဗီလိုဆုိ ကြင္းလယ္ ၁၅ တံေကာက္ေၾကာ
၂၅-၂-၂၀၁၇ ေအာ္ဘန္ ေနာက္တန္း ၁၁ ေျခေထာက္
အင္တာမီလန္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
ဒဏ္ရာရပြဲပယ္ မရွိ
ဂ်ဳ ဗင္တပ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂-၃-၂၀၁၇ စတူရာ႐ို ကြင္းလယ္ ၁၅ ၀မ္းဗုိက္
လာဇီယို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၅-၂-၂၀၁၇ မာခ်က္တီ ဂုိး ၁၇ ဒူး ( ၁၀ ရက္နား)
ေအစီမီလန္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၅-၁၀-၂၀၁၆ မြန္တုိလီဗုိ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၂၉-၁-၂၀၁၇ ဘုိနာဗန္တူရာ ကြင္းလယ္ ၁၉ ၾကြက္သား
-၂-၂၀၁၇ အန္တိုနယ္လီ ေနာက္တန္း ၾကြက္သား
၂၈-၂-၂၀၁၇ အဘာတီ ေနာက္တန္း ၂၃ မ်က္လံုး
နာပိုလီ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၈-၂-၂၀၁၇ တုိနယ္လီ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
ပါလာမို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၁၉-၁၁-၂၀၁၆ ရာကိုဗစ္ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
၁၁-၂-၂၀၁၇ လိုဖာဆုိ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္
၁၁-၂-၂၀၁၇ စတီဖန္ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္
၁၆-၂-၂၀၁၇ ပီဇယ္လာ ေနာက္တန္း ေျခေထာက္
ပက္စ္ကာရာ
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၁-၁-၂၀၁၇ ဂီလာဒီႏုိ တိုက္စစ္ ေျခေထာက္
၁၁-၂-၂၀၁၇ ဘာဟီဘက္ တုိက္စစ္ ေျခေထာက္
၁၄-၁-၂၀၁၇ ကမ္ပါဂနာ႐ုိ ေနာက္တန္း ၁၄ ေျခေထာက္
႐ုိးမား
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ဖေလာ္ရန္ဇီ ကြင္းလယ္ ဒူး
ဆမ္ဒိုးရီးယား
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၅-၂-၂၀၁၇ ဘူဒီမာ တုိက္စစ္ အဖ်ား
ဆက္ဆူအိုလို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ဘီအြန္ဒီနီ ကြင္းလယ္ ၁၁ ေျခဖေနာင့္(ခြဲစိတ္)
၁၂-၁၂-၂၀၁၆ မက္ဂနာနယ္လီ ကြင္းလယ္ ၁၃ ဒူး
၂၈-၁-၂၀၁၇ လီ႐ုိလာ ေနာက္တန္း ၁၄ ေျခေထာက္
၁၈-၂-၂၀၁၆ အန္တုိင္ ေနာက္တန္း ၁၄ ေျခေထာက္
၈-၂-၂၀၁၇ ပယ္လီဂရီနီ ကြင္းလယ္ ၂၁ ၁ ပြဲပယ္
တိုရီႏို
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၂၆-၁-၂၀၁၇ ကာလာအို ေနာက္တန္း တံေတာင္ဆစ္ အဆစ္လြဲ
၂၂-၂-၂၀၁၇ အုိဘီ ကြင္းလယ္ ၁၇ ေျခေထာက္
၂၈-၂-၂၀၁၇ ဘီနက္ဆီ ကြင္းလယ္ ၂၄ ၁ ပြဲပယ္
၁၈-၂-၂၀၁၇ လီအန္ဒ႐ို ေနာက္တန္း ၁၄ ေျခေထာက္
အူဒီးနီးစ္
ဒဏ္ရာရသည့္ေန႔ ကစားသမား ေနရာ ပါ၀င္သည့္ပြဲ သြင္းဂိုး အေျခအေန
၄-၂-၂၀၁၇ ဂႏူကူရီ ကြင္းလယ္ ႏွလံုး( ၃ လနား)
၂၉-၁-၂၀၁၇ ဖာရာအုိနီ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္
၂၅-၂-၂၀၁၇ လူးကက္စ္ ကြင္းလယ္ ေျခေထာက္