nuflam
terumo
45TERS MEMBER ၀င္လိုပါက ၀၉ ၉၇၉ ၆၆၆ ၄၁၃ သို႔မဟုတ္ ၀၉ ၇၇၇ ၄၀ ၄၀ ၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။            ယေန႔ည Special Tips ကို Tips က႑တြင္ Member မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါရန္။            

၂၀၁၆-၁၇ ခ်န္ပီယံရွစ္ အသင္းမ်ား၏ ပြဲစဥ္ (၃၀) အၿပီး ရပ္တည္မႈ အေနအထား

စဥ္ အသင္း စုစုေပါင္း အိမ္ကြင္း အေ၀းကြင္း ရမွတ္
ပြဲ ႏိုင္ သေရ ရႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂုိးကြာ ႏိုင္ သေရ ရႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ႏုိင္ သေရ ရႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး
၁။ နယူးကာဆယ္ ၂၉ ၂၀ ၅၇ ၂၃ ၃၄ ၁၀ ၃၃ ၁၅ ၁၀ ၂၄ ၆၂
၂။ ဘ႐ိုက္တန္ ၂၉ ၁၈ ၄၇ ၂၄ ၂၃ ၁၁ ၂၈ ၁၉ ၁၇ ၆၁
၃။ ရက္ဒင္း ၃၀ ၁၇ ၄၄ ၃၉ ၁၀ ၂၃ ၁၁ ၂၁ ၂၈ ၅၆
၄။ ဟက္ဒါစဖီးလ္ ၂၉ ၁၇ ၃၇ ၃၂ ၁၁ ၂၄ ၁၃ ၁၃ ၁၉ ၅၅
၅။ လိဒ္စ္ ၃၀ ၁၇ ၁၀ ၄၂ ၃၀ ၁၂ ၁၀ ၂၁ ၂၁ ၂၁ ၅၄
၆။ ရွက္ဖီး(၀မ္း) ၂၉ ၁၄ ၃၄ ၂၈ ၁၈ ၁၁ ၁၆ ၁၇ ၄၉
၇။ ေနာ၀စ္ခ်္ ၂၉ ၁၄ ၁၁ ၄၈ ၄၀ ၁၀ ၂၉ ၁၂ ၁၉ ၂၈ ၄၆
၈။ ဒါဘီ ၂၉ ၁၃ ၃၀ ၂၂ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၄၆
၉။ ဘန္စေလ ၃၀ ၁၃ ၁၁ ၄၈ ၄၄ ၂၇ ၂၆ ၂၁ ၁၈ ၄၅
၁၀။ ဖူလ္ဟမ္ ၂၉ ၁၁ ၁၀ ၄၆ ၃၃ ၁၃ ၂၅ ၁၈ ၂၁ ၁၅ ၄၃
၁၁။ ပရက္စတန္ ၃၀ ၁၁ ၁၀ ၃၈ ၃၇ ၂၁ ၁၇ ၁၇ ၂၀ ၄၂
၁၂။ ဘာမင္ဂမ္ ၃၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၃၂ ၃၉ -၇ ၂၀ ၁၉ ၁၂ ၂၀ ၄၀
၁၃။ ဘရန့္ဖို့ဒ္ ၂၉ ၁၀ ၁၂ ၄၀ ၃၈ ၂၅ ၁၆ ၁၅ ၂၂ ၃၇
၁၄။ ဗီလာ ၂၉ ၁၂ ၂၉ ၃၂ -၃ ၂၁ ၁၂ ၂၀ ၃၆
၁၅။ ေနာ္တင္ဟမ္ ၃၀ ၁၀ ၁၄ ၄၂ ၄၈ -၆ ၂၆ ၂၀ ၁၀ ၁၆ ၂၈ ၃၆
၁၆။ အစ္ဆြစ္ခ်္ ၃၀ ၁၂ ၃၁ ၃၉ -၈ ၂၁ ၁၉ ၁၀ ၂၀ ၃၆
၁၇။ ကာဒစ္ဖ္ ၃၀ ၁၀ ၁၄ ၃၄ ၄၄ -၁၀ ၁၇ ၁၉ ၁၇ ၂၅ ၃၆
၁၈။ ၀ုဗ္ဗာဟမ္တန္ ၂၉ ၁၂ ၃၈ ၄၀ -၂ ၁၈ ၂၂ ၂၀ ၁၈ ၃၅
၁၉။ က်ဴပီအာ ၃၀ ၁၄ ၂၉ ၄၂ -၁၃ ၁၄ ၂၂ ၁၅ ၂၀ ၃၄
၂၀။ ဘရစၥတိုးလ္ ၂၉ ၁၆ ၃၈ ၄၁ -၃ ၂၀ ၁၈ ၁၀ ၁၈ ၂၃ ၃၁
၂၁။ ဘာတန္ ၃၀ ၁၅ ၃၀ ၄၁ -၁၁ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၂၆ ၃၁
၂၂။ ဘလက္ဘန္း ၂၉ ၁၅ ၃၄ ၄၆ -၁၂ ၂၂ ၂၄ ၁၂ ၂၂ ၂၈
၂၃။ ၀ီဂန္ ၂၈ ၁၅ ၂၄ ၃၃ -၉ ၁၀ ၁၆ ၁၄ ၁၇ ၂၅
၂၄။ ႐ိုသာဟမ္ ၃၀ ၂၂ ၂၇ ၆၄ -၃၇ ၁၇ ၂၁ ၁၅ ၁၀ ၄၃ ၁၆