nuflam
terumo
45TERS MEMBER ၀င္လိုပါက ၀၉ ၉၇၉ ၆၆၆ ၄၁၃ သို႔မဟုတ္ ၀၉ ၇၇၇ ၄၀ ၄၀ ၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။            ယေန႔ည Special Tips ကို Tips က႑တြင္ Member မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါရန္။            

၂၀၁၆-၁၇ စီးရီးေအအသင္းမ်ား၏ ပြဲစဥ္ (၂၃) အၿပီး ရပ္တည္မႈအေနအထား

စဥ္ အသင္း စုစုေပါင္း အိမ္ကြင္း အေ၀းကြင္း ရမွတ္
ပြဲ ႏိုင္ သေရ ရႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ဂုိးကြာ ႏိုင္ သေရ ရႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး ႏုိင္ သေရ ရႈံး ရဂိုး ေပးဂိုး
၁။ ဂ်ဴဗင္တပ္ ၂၃ ၁၉ ၄၇ ၁၆ ၃၁ ၁၂ ၃၀ ၁၇ ၁၀ ၅၇
၂။ ႐ိုးမား ၂၃ ၁၆ ၄၈ ၂၁ ၂၇ ၁၁ ၃၂ ၁၆ ၁၄ ၅၀
၃။ နာပိုလီ ၂၃ ၁၄ ၅၅ ၂၆ ၂၉ ၂၈ ၁၄ ၂၇ ၁၂ ၄၈
၄။ လာဇီယို ၂၃ ၁၃ ၄၁ ၂၇ ၁၄ ၂၁ ၁၀ ၂၀ ၁၇ ၄၃
၅။ အင္တာမီလန္ ၂၃ ၁၃ ၃၇ ၂၄ ၁၃ ၂၅ ၁၂ ၁၅ ၄၂
၆။ အတၱလႏၲာ ၂၃ ၁၃ ၃၆ ၂၅ ၁၁ ၁၉ ၁၂ ၁၇ ၁၃ ၄၂
၇။ ေအစီမီလန္ ၂၃ ၁၂ ၃၃ ၂၇ ၁၇ ၁၂ ၁၆ ၁၅ ၄၀
၈။ ဖီအိုရင္တီးနား ၂၃ ၁၀ ၃၈ ၃၃ ၁၆ ၁၁ ၂၂ ၂၂ ၃၇
၉။ တိုရီႏို ၂၃ ၄၀ ၃၃ ၂၄ ၁၃ ၁၆ ၂၀ ၃၂
၁၀။ ဆမ္ဒိုးရီးယား ၂၃ ၂၆ ၂၉ -၃ ၁၅ ၁၀ ၁၁ ၁၉ ၃၀
၁၁။ ခ်ီေယဗို ၂၃ ၁၀ ၂၂ ၃၀ -၈ ၁၂ ၁၆ ၁၀ ၁၄ ၂၉
၁၂။ အူဒီးနီးစ္ ၂၃ ၁၀ ၂၇ ၂၉ -၂ ၁၇ ၁၆ ၁၀ ၁၃ ၂၉
၁၃။ ဆက္ဆူအိုလို ၂၃ ၁၂ ၃၂ ၃၇ -၅ ၁၃ ၁၄ ၁၉ ၂၃ ၂၇
၁၄။ ဘိုေလာ့ဂ္နာ ၂၃ ၁၀ ၂၂ ၃၄ -၁၂ ၁၂ ၁၅ ၁၀ ၁၉ ၂၇
၁၅။ ကက္ဂလီယာရီ ၂၃ ၁၂ ၃၂ ၄၈ -၁၆ ၂၅ ၂၁ ၁၀ ၂၇ ၂၇
၁၆။ ဂ်ီႏိုအာ ၂၃ ၁၀ ၂၇ ၃၃ -၆ ၁၇ ၁၂ ၁၀ ၂၁ ၂၅
၁၇။ အမ္ပိုလီ ၂၃ ၁၁ ၁၄ ၃၁ -၁၇ ၁၆ ၁၅ ၂၂
၁၈။ ပါလာမို ၂၃ ၁၅ ၁၉ ၄၂ -၂၃ ၁၉ ၁၄ ၂၃ ၁၄
၁၉။ ခ႐ိုတိုနီ ၂၃ ၁၆ ၂၀ ၄၀ -၂၀ ၁၃ ၁၇ ၁၀ ၂၃ ၁၃
၂၀။ ပက္စ္ကာရာ ၂၃ ၁၆ ၁၉ ၅၀ -၃၁ ၂၇ ၁၀ ၂၃